h

Vocht en schimmelproblemen nog steeds niet opgelost in Duiven-west!

19 januari 2019

Vocht en schimmelproblemen nog steeds niet opgelost in Duiven-west!

Foto: Gerard Wassing

Op zaterdag, 19 januari, zijn SP-ers wezen buurten in de Potterstraat, Mesdagstraat, Gabrielstraat en Israelstraat om bewoners te bevragen naar hun woongenot en wat zij zouden wensen voor hun buurt. Hoewel men over het algemeen tevreden is over hun buurt wensen vele huurders eindelijk eens verlost te worden van de vocht en schimmelproblemen in hun huis.

Foto: Gerard Wassing

De SP heeft eerder buurtonderzoek gedaan in Duiven-west naar aanleiding van klachten over vocht en schimmel in de huurhuizen van Vivare. Deze klachten zijn toen geinventariseerd en besproken met Vivare. Naast klachten over de vochtproblematiek bleek er toen ook veel klachten te bestaan over de bereikbaarheid van Vivare en de bejegening van de huurders. De woningcorperatie heeft toen beterschap beloofd en verbeteringen doorgevoerd. In het afgelopen voorjaar zijn er in veel woningen aanpassingen gedaan. 

Foto: Gerard Wassing
Bij het onderzoek van vandaag bleken deze maatregelen veelal niet afdoende en bestaat de vochtproblematiek in veel huurwoningen nog steeds.Hoewel er voldoende geventileerd wordt, er nieuwe afzuigers geplaatst zijn en er overal HR++ dubbelglas geplaatst is komen vochtproblemen zoals op de foto hiernaast te zien is nog veel voor. 

De vochtproblemen in Duiven-west komen niet alleen in de huizen van Vivare voor maar ook in die van andere verhuurders.

Foto: Gerard Wassing
Van overmatig vocht en schimmel in woningen is bekend dat zij een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de bewoners. Vooral kleine kinderen, mensen met luchtwegproblemen en mensen met een verzwakte weerstand kunnen er ziek van worden. Daarnaast bestaan er voor gezonde mensen een verhoogde kans op luchtwegklachten, luchtweginfecties en het ontstaan of verergeren van astma.

Wat vandaag bij het onderzoek opviel was, dat ondanks de eerdere gemaakt afspraken met Vivare, het nog steeds niet duidelijk is hoe huurders hun klachten kenbaar kunnen maken en laat de bejegening van huurders in veel gevallen ook te wensen over.

De SP is voornemens om Vivare de resultaten van het buurtonderzoek van vandaag op de hoogte te stellen en hen om opheldering te vragen. 

Reactie toevoegen

U bent hier