h
26 januari 2023

Nieuwjaarsborrel 2023 SP Duiven

Foto: Luzet de Groot

De nieuwjaarsborrel van SP Duiven 2023 was een gezellige en informatieve bijeenkomst die bij de aanwezigen zeker voor herhaling vatbaar is.

Lees verder
31 december 2022

SP Duiven Nieuwjaarswens en uitnodiging nieuwjaarsborrel

Foto: A. van Houten

SP Duiven wenst iedereen een hele prettige jaarwisseling en het allerbeste voor 2023!

Lees verder
25 september 2022

SP zoals altijd weer aanwezig op 1e 'Duuve te gek' sinds corona

Foto: Gerard Wassing

Het was zoals altijd op 'Duuve te gek' weer stralend weer  en genoten de inwoners van de gemeente Duiven van de activiteiten, verenigingen en andere organisaties die onze gemeente aan haar inwoners biedt. En natuurlijk was de SP van de partij.

Lees verder
10 augustus 2022

Meldpunt uitvoering WMO voorziening gemeente Duiven

Op 15 juni hebben de clienten, die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp en andere WMO voorzieningen, bericht gekregen dat deze voorzieningen gedurende deze zomer minder beschikbaar zijn en er minder hulp geboden kan worden. Dit is een ontwikkeling waar de SP zich ernstig zorgen over maakt en beslist niet wenselijk is.  Daarom heeft de SP opnieuw een meldpunt in het leven geroepen waarin clienten en zorgverleners hun klachten of problemen kunnen aangeven.

Lees verder
17 juni 2022

Wilma Daams-van Geijn officieel nieuwe voorzitter SP Duiven

Foto: Gerard Wassing

Tijdens de algemene ledenvergadering is Wilma Daams-van Geijn gekozen als voorzitter van SP afdeling Duiven. Wilma zal ondermeer bijgestaan worden door Gerard Wassing als organisatiesecretaris en Willy Velmans als penningmeester.

Lees verder
29 mei 2022

SP Duiven voorzitter Hielko Plantenga geeft voorzittershamer over aan Wilma Daams-van Geijn

Foto: Vidoto

Hielko Plantenga, die sinds 2018 de voorzittershamer hanteerde, stopt als voorzitter van SP Duiven. Wilma Daams-van Geijn neemt in ieder geval tot de eerstvolgende ALV (Algemene ledenvergadering) de leiding over.

Lees verder
8 december 2021

SP Duiven doet niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen

Na 12 jaar gemeenteraadswerk kan SP Duiven helaas niet meedoen met de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Het is SP Duiven niet gelukt om een goede en evenwichtige kandidatenlijst samen te stellen.

Lees verder
28 augustus 2021

Doe met ons mee!

Foto: Gerard Wassing

De SP kiest voor verandering. Duiven moet eerlijker. Een gemeente op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En dat kunnen wij niet alleen. Wacht niet langer en steun ons door lid en actief te worden. Want met hoe meer we zijn, hoe sterker we staan!

Lees verder
21 juli 2021

SP motie unaniem aangenomen

Foto: Pixabay

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota is een SP motie voor de terugkeer van de gemeentelijke publicaties in de Duivenpost unaniem aangenomen. Daarnaast zijn ook twee moties unaniem aangenomen waarvan de SP mede-indiener was.

Lees verder
23 juni 2021

Opstapplaatsen doelgroepenvervoer van de baan!

Foto: Gerard Wassing

In mei kregen ouders van kinderen die naar het speciaal onderwijs vervoerd worden een brief met daarin een aankondiging dat er vanaf schooljaar 2021-2022 in onze gemeente gewerkt gaat worden met opstapplaatsen, een verhoging van de eigen bijdrage en een verplichting om zelf, eenmaal per week, hun kinderen zelf naar school te brengen. Dit kwam voor hen als een donderslag bij heldere hemel en trokken aan de bel bij de politiek. Op advies van de SP hebben een aantal ouders hun zorgen uitgesproken tijdens de 'speakers corner' van 6 juni jl. Deze zorgen en reactie van de raad en wethouder was voor de SP en PvdA aanleiding om hier een motie voor in te dienen. Later sloten verschillende andere partijen zich bij deze motie aan.

Lees verder

Pagina's