h
28 augustus 2021

Doe met ons mee!

Foto: Gerard Wassing

De SP kiest voor verandering. Duiven moet eerlijker. Een gemeente op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En dat kunnen wij niet alleen. Wacht niet langer en steun ons door lid en actief te worden. Want met hoe meer we zijn, hoe sterker we staan!

Lees verder
21 juli 2021

SP motie unaniem aangenomen

Foto: Pixabay

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota is een SP motie voor de terugkeer van de gemeentelijke publicaties in de Duivenpost unaniem aangenomen. Daarnaast zijn ook twee moties unaniem aangenomen waarvan de SP mede-indiener was.

Lees verder
23 juni 2021

Opstapplaatsen doelgroepenvervoer van de baan!

Foto: Gerard Wassing

In mei kregen ouders van kinderen die naar het speciaal onderwijs vervoerd worden een brief met daarin een aankondiging dat er vanaf schooljaar 2021-2022 in onze gemeente gewerkt gaat worden met opstapplaatsen, een verhoging van de eigen bijdrage en een verplichting om zelf, eenmaal per week, hun kinderen zelf naar school te brengen. Dit kwam voor hen als een donderslag bij heldere hemel en trokken aan de bel bij de politiek. Op advies van de SP hebben een aantal ouders hun zorgen uitgesproken tijdens de 'speakers corner' van 6 juni jl. Deze zorgen en reactie van de raad en wethouder was voor de SP en PvdA aanleiding om hier een motie voor in te dienen. Later sloten verschillende andere partijen zich bij deze motie aan.

Lees verder
3 juni 2021

SP blij met meerderheid voor raadsvoorstel uitbreiding woningbouwlocaties!

Foto: Gemeente Duiven

De nood is hoog! In heel Nederland is er een ernstig tekort aan betaalbare huur en koopwoningen. Zo ook in onze gemeente. Het aannemen van het Raadsvoorstel Uitbreiding Woningbouwlocaties op de raadsvergadering van 1 juni jl. is dan ook voor de SP goed nieuws. Dankzij onze jarenlange inzet en goed overleg met de coalitiepartijen heeft de SP het mogelijk gemaakt dat er meer sociale huurwoningen, meer betaalbare huur en koopwoningen in de woningbouwplannen opgenomen worden met daarin uitgebreide groenvoorzieningen in de wijken.

Lees verder
26 april 2021

Kees van de Brink, oud bestuurslid SP Duiven, krijgt koninklijke onderscheiding

Foto: Gerard Wassing

SP-er Kees van den Brink heeft op 26 april 2021 een koninklijke onderscheiding gekregen en is lid in de orde van Oranje-Nassau geworden. En terecht want Kees zet zich al jaren in om Duiven socialer en rechtvaardiger te maken. 

Lees verder
7 april 2021

Update cursus Politiek Actief

Foto: Gemeente Duiven / Gemeente Duiven

Vandaag kregen we via de griffie van de gemeente Duiven het bericht dat de cursus Politiek Actief een groot succes is. Maar liefst 39 aanmeldingen! Helaas zijn er maar 30 beschikbare plekken en is de cursus vol. U kunt zich dan ook niet meer aanmelden.

Lees verder
24 maart 2021

Doe mee met de gratis cursus politiek actief!

Foto: Gemeente Duiven / Gemeente Duiven

Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan de cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het! Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid. De cursus start op donderdag 20 mei. Meedoen is gratis. Aanmelden kan via griffie@duiven.nl.

Lees verder
19 maart 2021

SP stemmers bedankt!

Foto: SP

Een teleurstelling. Dat is de uitslag. We hadden natuurlijk op meer gehoopt en misschien ook wel meer verwacht. Veel waardering is er voor de inzet van onze mensen en de manier waarop we campagne hebben gevoerd. Ontzettend veel dank aan alle SP’ers die zich hiervoor hebben ingezet. Talloze flyers hebben we uitgedeeld, posters geplakt en gesprekken gevoerd. En natuurlijk veel dank aan alle SP-stemmers.

Lees verder
22 februari 2021

Campagne voeren op 1,5 meter!

Foto: Gerard Wassing

Op 15, 16 en 17 maart a.s. zijn er tweede kamerverkiezingen. De coronapandemie maakt dat politieke partijen creatief moeten zijn over de manier waarop je het best contact maakt met onze inwoners. SP Duiven is begonnen met campagne voeren op 1,5 meter!

Lees verder

Pagina's