h
1 februari 2018

SP Duiven vraagt Rabobank af te zien van sluiting

Foto: SP

De SP heeft middels een brief aan de directie van Rabobank Arnhem en omstreken gevraagd om de voorgenomen sluiting van Rabobank vestiging Duiven ongedaan te maken. De strekking van de brief is hieronder te lezen.

Lees verder
30 januari 2018

SP steunt protest ouderenbonden tegen sluiting RABObank

Foto: SP

Met verbijstering en teleurstelling hebben, veelal oudere, klanten van de Rabobank kennis genomen op de voorgenomen sluiting van de Rabobank vestiging in Duiven per 1 maart a.s. De SP ziet in de sluiting een verdere afname van het voorzieningenniveau in onze gemeente waarvan vooral ouderen de dupe zullen zijn. Ouderen zijn vaak minder goed bedreven in automatisering en internetbankieren en afhankelijk voor hun bankzaken van hun vertrouwde bank om de hoek. De SP is voornemens opheldering te vragen aan Rabobank Arnhem en omstreken.

Lees verder
15 januari 2018

Gemeente trekt hoger beroep in!

De SP is ontzettend blij dat de gemeente het hoger beroep intrekt tegen de uitspraak van de rechtbank  over de huishoudelijke hulp. De rechter bepaalde begin november 2016 dat die gemeente niet langer financiële gegevens op mag eisen van mensen die huishoudelijke hulp aanvragen. 

Lees verder
13 januari 2018

SP Duiven presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Tijdens de ledenvergadering van 10 januari j.l. hebben de SP leden het verkiezingsprogramma goedgekeurd waarmee SP Duiven de komende gemeenteraadsverkiezingen in gaat. De titel van het verkiezingsprogramma is 'VOOR ELKAAR MET ELKAAR'.

Lees verder
13 december 2017

SP Duiven presenteert kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

Gerard Wassing is op de algemene ledenvergadering gekozen tot lijsttrekker van SP Duiven en volgt hiermee Pim Neuteboom op. Onder leiding van Pim is de SP in Duiven gegroeid van een zetel in 2010 naar drie zetels nu. En die groei wil de SP in onze gemeente graag voortzetten.

Lees verder
10 oktober 2017

Vivare maakt start met groot onderhoud voor het oplossen van vochtproblemen in Potterstraat!

Foto: SP

Vivare heeft alle huurders in de Potterstraat een brief gestuurd waarin aangegeven wordt te zullen gaan starten met grootschalig onderhoud. Sinds maandag, 9 oktober jl., is een aannemer begonnen met het vervangen van dakgoten, plaatsen dubbelglas en aanpassing ventilatiesysteem. Daarnaast wordt ook het binnenklimaat onderzocht. . Daarnaast wordt in de brief ook duidelijk aangegeven wie het aanspreekpunt is in de wijk. Dit is ook precies wat afgesproken is in het overleg met SP en huurders. 

Lees verder
7 oktober 2017

SP Duiven informeert huurder Vivare resultaat gesprek!

Foto: Gerard Wassing

Op 25 september jl. heeft SP Duiven en twee huurders een gesprek gehad met Vivare. In dit gesprek zijn toezeggingen gedaan om de vochtproblemen en andere ergenissen van de huurders op korte termijn te gaan oplossen. SP Duiven gaat per brief de huurders informeren over dit prachtige resultaat! De inhoud van de brief kunt u hieronder lezen.

Lees verder
25 september 2017

Vivare in gesprek met huurders en SP Duiven en beloofd herstel vochtproblemen!

Foto: Vivare

SP Duiven heeft op 10 september jl. een brief naar woningcorporatie Vivare gestuurd met daarin de bevindingen die zij had opgedaan na buurtonderzoek. Aanleiding voor het buurtonderzoek waren klachten van huurders over vocht in huis, schimmel en andere problemen. De SP was op maandag, 25 september, voor een gesprek uitgenodigd door woningcorporatie Vivare. Maar omdat het niet om de SP gaat maar juist om de huurders hadden de SP-ers ook twee huurders, een van de Potterstraat en een van de Voermanstraat, meegenomen om het gesprek met Vivare aan te gaan.

Lees verder
24 september 2017

SP op "Duuve te gek"

Foto: Gerard Wassing

 Er was zon, lekker tomatenijs, gezellig druk en voor de SP veel sympathie. Een kleine impressie.....

Lees verder

Pagina's