h
29 januari 2017

SP Duiven plakt, zoals altijd, als eerste de verkiezingsposters op de stemborden!

Foto: Pim Neuteboom

De verkiezingborden staan nog maar net op hun pootjes of de SP heeft in Duiven  alweer als eerste  de verkiezingsposters geplakt. En zoals zo vaak vallen de verkiezingsposters op door hun felle kleuren en prikkelende slogans . Dus kom  op 15 maart naar de stembus, stem SP en 'Pak de macht!'

Lees verder
28 januari 2017

Kom ook op 18 februari naar het Malieveld in Den Haag!

Foto: SP

Al een kwart miljoen mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Zij vinden dat het anders moet in de zorg. Huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychiaters en andere zorgverleners doen mee. Jij ook? Kom dan naar het Nationaal ZorgDebat op zaterdag 18 februari op het Malieveld in Den Haag. Op die dag laten we met zoveel mogelijk mensen zien dat het anders kan in de zorg. Kom naar de actiedag en laat de Haagse politici weten dat het Nationaal ZorgFonds er moet komen.

Lees verder
4 december 2016

SP vraagt wethouder af te zien van hoger beroep.

Foto: SP Zaanstreek

SP Duiven is ernstig teleurgesteld over het besluit van de gemeente Duiven om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter inzake de huishoudelijke hulp. De SP is van mening dat de gemeente de WMO en huishoudelijke hulp op de juiste wijze moet toepassen zoals in deze in de wet is omschreven.

Lees verder
13 november 2016

Kom ook op 26 november naar de aftrap van de 100-dagen tour Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Dankzij het harde werk van onze afdelingen is de beweging voor het Nationaal ZorgFonds al heel groot. Meer dan 210.000 mensen steunen de campagne en zo'n 80.000 mensen hebben een actiepakket aangevraagd. Dat is prachtig! Maar het is nu tijd voor de volgende stap. Op 26 november willen we zo veel mogelijk supporters van het ZorgFonds samenbrengen in Den Haag. We trappen daar onze 100-dagentour af. In die 100 dagen gaan we onze beweging verder verbreden en versterken, zodat we er samen voor zorgen dat 15 maart de dag van het Nationaal ZorgFonds wordt. 

Lees verder
8 november 2016

De rechter heeft gesproken, gemeente doe je zorgplicht!

De SP is enorm blij met de uitspraak van de rechter waarin hij de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning en huishoudelijke hulpregeling door de gemeente Duiven als onrechtmatig heeft geoordeeld. Dankzij de inzet en vasthoudendheid van een oudere Duivense dame moet de gemeente haar beleid aanpassen.

Lees verder
28 oktober 2016

Steun voor Nationaal Zorgfonds op station Duiven

Foto: Pim Neuteboom

SP Duiven was afgelopen vrijdagochtend vanaf zeven uur 's ochtends weer eens op het station van Duiven te vinden om het Nationaal Zorgfonds te promoten. En natuurlijk ontbrak er het traditionele kopje koffie of thee niet.

Lees verder
12 oktober 2016

Reactie Pleyade op brief SP Duiven

Foto: Pleyade

Pleyade heeft opheldering gegeven over leegstand en lange wachttijden. Raad van bestuurslid drs. F de Vroome legt in hun reactie uit welke koers er is gevaren tijdens de overname van Thuvine van Diafaan naar Pleyade.

Lees verder
1 oktober 2016

SP vraagt opheldering over lange wachttijden en mogelijke leegstand woonzorgcentrum Thuvine

Stel je voor dat je al flink op leeftijd bent, je hele leven in Duiven hebt gewoont en met een beetje thuishulp nog steeds zelfstandig kunt wonen en dagelijks een rondje kunt maken in het centrum van ons dorp. Je komt ten val en je moet,na de ziekenhuisopname, opgenomen worden in een woonzorgcentrum maar daar is een wachtlijst van minimaal negen maanden. Helaas kan de familie de mantelzorg zo'n lange tijd niet opbrengen en vervolgens moet je verhuizen naar een andere gemeente omdat daar de wachtlijst korter is..... Dit schrijnend verhaal is waargebeurd en heeft recentelijk  in Duiven plaatsgevonden.

Lees verder
25 september 2016

SP stand druk bezocht op Duuve te gek!

Foto: Gerard Wassing

De SP stond dit jaar wederom op een zonovergoten 'Duuve te gek' met als centraal thema het  Nationaal Zorgfonds. Hiervoor hebben wederom vele Duivenaren hun steunbetuigingen ingevuld.

Lees verder

Pagina's