h
12 maart 2016

SP Duiven doet onderzoek onder ouderen in Parkflat, de Waddenborgh en Eilandplein

Foto: Gerard Wassing

Op zaterdagochtend heeft een groep Duivense SP-ers op drie verschillende locaties in Duiven onderzoek gedaan naar de ervaringen van de WMO en huishoudelijke hulp in de gemeente Duiven. Vanaf 1 januari had de SP een telefonisch- en internet WMO meldpunt in het leven geroepen en is er een onderzoek onder huisartsen en praktijkondersteuners gedaan. Deze onderzoeken hebben als doel om de stand van zaken van de WMO en huishoudelijke hulp in Duiven een jaar na invoering te evalueren. Eerste conclusie; de meeste zorgvragers  zijn gehalveerd in hulp of krijgen minder zorg op maat en hebben vaak particuliere hulp ingeschakeld.

Lees verder
2 maart 2016

OZB-verhoging? Duiven staat op dubieuze tweede plaats in Nederland!

Foto: Pixabay

Dat Onroerend Zaak Belastingen (OZB)vaak als melkkoetje gebruikt wordt om gemeentelijk begrotingen sluitend te krijgen is bekend maar zo bont als de gemeente Duiven het nu maakt is ongekend! Na Meersen  heeft Duiven de hoogste OZB stijging (28%) van Nederland en overschrijd hiermee ruim de landelijk vastgestelde norm van 3%. De SP fractie heeft hier tijdens de bespreking van de programmabegroting in de raad volop tegen geageerd en gewaarschuwd maar helaas geen meerderheid voor gekregen.

Lees verder
20 februari 2016

Rooie sheriffs in actie: Provincie moet Alliander-cowboys tot de orde roepen

Foto: Matthias van Hunnik

Woensdag 17 februari heeft een groep 'rooie sheriffs' van de SP de Provinciale Staten aangespoord om netwerkbedrijf Alliander tot de orde te roepen vanwege de buitensporig hoge topsalarissen bij het bedrijf. Voor aanvang van de commissievergaderingen deelden de rooie sheriffs, waaronder 4 sheriffs van SP Duiven, lasso's uit aan politici.  Ook gedeputeerde Jan Markink werd een lasso aangeboden om Alliander in het gareel te brengen. De provincie Gelderland is met 44% de grootste aandeelhouder van Alliander. Volgens de SP moet ze die positie gebruiken om flink invloed uit te oefenen op het netwerkbedrijf.

Lees verder
24 januari 2016

Toiletvoorziening op station eindelijk klaar!

Foto: SP Gelderland

Op maandag, 25 januari om 15 uur, komt Gelderse gedeputeerde mevrouw Conny Bieze de toiletvoorziening op het station van Duiven openen. SP Duiven strijd al sinds 2009 voor meer voorzieningen op het station en ziet hier mee een van haar strijdpunten gerealiseerd.

Lees verder
3 januari 2016

SP Duiven roept opnieuw een telefonisch WMO-meldpunt in het leven!

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor veel zorgtaken, terwijl zij daar van de overheid geen extra geld voor gekregen hebben. Een ordinaire bezuiniging dus. Nu is het een jaar later en tijd voor een evaluatie.

Lees verder
5 december 2015

SP Duiven kijkt terug op succesvolle TTIP informatieavond

Foto: Gerard Wassing

"Jullie gaan vanavond niet vrolijk naar huis", aldus Nico Heijmans, gespreksleider van de openbare TTIP informatieavond die SP Duiven op 4 december heeft gehouden. En inderdaad, de toehoorders van SP Europarlementarier Anne-Marie Mineur en FNV bestuurder Coen van der Veer, werden niet vrolijk van hun verhaal.

Lees verder
2 december 2015

Ron Meijer volgt Jan marijnissen op als SP partijvoorzitter

Foto: SP

SP Duiven feliciteerd Ron Meijer met zijn verkiezing tot nieuwe partijvoorzitter van de SP. Hij volgt hiermee Jan Marijnissen op die 27 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd.

Lees verder
23 november 2015

SP Duiven traditiegetrouw op station met ZO-krant en koffie.

Foto: Pim Neuteboom

Elk kwartaal verschijnt de SP ZO-krant en sinds 2008 deelt SP Duiven deze krant, samen met kofie of thee, tussen 7uur en 8.30uur uit op het station van Duiven.

Lees verder

Pagina's