h
1 december 2020

Standpunt SP Meerjarenbegroting 2021-2024 gemeente Duiven

Foto: Pixabay

De gemeente Duiven heeft op 10 november j.l. de meerjarenbegroting vast gesteld. Daarin zijn keuzes gemaakt die niet de onze zijn en heeft daarom de SP niet ingestemd met de voorgestelde begroting.

Lees verder
16 augustus 2020

5 SEPTEMBER: KOM IN ACTIE VOOR DE ZORG

Foto: SP

Het is tijd voor actie. Actie voor de zorg. Want onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk goede zorg is. Ook zijn er de  komende tijd veel meer mensen nodig die in de zorg willen werken zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris en meer zeggenschap over hun werk.

Lees verder
5 april 2020

Samen sterk tegen corona!

Foto: SP / SP Nieuwegein

SP Duiven wenst iedereen veel sterkte toe voor de komende tijd. We leven mee met onze inwoners die getroffen zijn door het coronavirus, hun omgeving en alle hulpverleners. Maar ook met hen die door deze coronacrisis gedwongen geïsoleerd moeten leven en hun dierbaren moeten missen. 

Lees verder
14 maart 2020

Gemeente maakt eindelijk werk van illegale huisvesting arbeidsmigranten

Op 3 september 2019 spraken bezorgde inwoners de raad toe over de huisvesting van arbeidsmigranten in eengezinswoningen in diverse wijken in onze gemeente. Naast illegale verhuur, uitbuiting en overlast door het komen en gaan van huurders vinden zij het ook onrechtvaardig voor woningzoekenden die hierdoor minder kans krijgen op de woningmarkt. Dit was reden voor de SP om dit, samen met de VVD, op de agenda te zetten van de politieke agenda. En met succes want inmiddels hebben de eerste pandeigenaren deze maand dwangsommen opgelegd gekregen vanwege illegale bewoning.

Lees verder
10 maart 2020

Actie- en informatiebijeenkomst in Zaltbommel over ‘granuliet, slibstort en andere watervervuiling’

Foto: SP

De SP organiseert woensdagavond 18 maart een openbare bijeenkomst over de vervuiling van water door granuliet- en slibstort. Aanleiding is de stort van granuliet in ‘Over de Maas’ in gemeente West Maas en Waal. Maar helaas is dit niet de enige plek waar afval en vuile stoffen worden gestort. Tijdens de avond in Zaltbommel zal SP Tweede Kamerlid Cem Lacin spreken over hoe bedrijven, met goedkeuring van de minister, geld verdienen met het storten van slib en afval ten koste van natuur en milieu. Ook zal er gesproken worden met aanwezigen hoe we samen iets kunnen doen tegen deze vervuiling. De avond is voor iedereen die onze rivieren en plassen graag schoon en veilig wil houden.

Lees verder
28 december 2019

Gemeenteraad kiest Huub Hieltjes als nieuwe burgemeester van Duiven

De gemeenteraad van Duiven heeft besloten om de heer Huub Hieltjes aan te bevelen voor het burgemeesterschap van de gemeente Duiven. De heer Hieltjes is 54, samenwonend en woonachtig in Breda. Op dit moment is hij waarnemend burgemeester in de gemeente Kapelle. De heer Hieltjes heeft zijn jeugdjaren doorgebracht in Zeddam en zijn familie woont in deze regio.

Lees verder
1 november 2019

JACQUES NIEDERER WORDT WAARNEMEND BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE DUIVEN

Foto: Fotograaf Provinciale staten Gelderland

Mr. Jacques Niederer is vandaag door de commissaris van de Koning, John Berends, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Duiven. Hij vervangt vanaf zondag 1 december 2019 de heer drs. H.B.I. de Lange.

Lees verder
25 september 2019

Hielko Plantenga nieuwe voorzitter SP afdeling Duiven

Foto: Carlo Veraart

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 september j.l. heeft SP afdeling Duiven een nieuw bestuur gekozen. Hielko Plantenga neem de voorzittershamer over van Gerard Wassing, die sinds april 2013 deze functie heeft vervult. Willy Velmans is, naast penningmeester, ook gekozen tot organisatiesecretaris. Carlo Veraart en Gerard Wassing blijven algemeen bestuurslid.

Lees verder
7 mei 2019

SP en GL; 'ga aan de slag met het toevoegen van meer betaalbare huurwoningen en koopwoningen in Duiven, Groessen en Loo'

Foto: SP

Met deze titel heeft de SP en GroenLinks een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 7 mei. Hoewel er vanuit de inwoners en de politiek regelmatig geluiden te horen zijn om te komen tot snellere bouw van betaalbare huur en koopwoningen mocht deze motie helaas niet rekenen op een meerderheid van de raad.

Lees verder

Pagina's