h

SP blij met meerderheid voor raadsvoorstel uitbreiding woningbouwlocaties!

3 juni 2021

SP blij met meerderheid voor raadsvoorstel uitbreiding woningbouwlocaties!

Foto: Gemeente Duiven

De nood is hoog! In heel Nederland is er een ernstig tekort aan betaalbare huur en koopwoningen. Zo ook in onze gemeente. Het aannemen van het Raadsvoorstel Uitbreiding Woningbouwlocaties op de raadsvergadering van 1 juni jl. is dan ook voor de SP goed nieuws. Dankzij onze jarenlange inzet en goed overleg met de coalitiepartijen heeft de SP het mogelijk gemaakt dat er meer sociale huurwoningen, meer betaalbare huur en koopwoningen in de woningbouwplannen opgenomen worden met daarin uitgebreide groenvoorzieningen in de wijken.

De weg naar dit raadsvoorstel is er een die niet eenvoudig is geweest met op de route vele hobbels. Jarenlang is SP raadslid Carlo Veraart, samen met het CDA, bezig geweest om goede woningbouwplannen te ontwikkelen, eerst met inbreidingslocaties zoals bijvoorbeeld plan 'Weidekervel' en 'de Timp' en later met de huidige uitbreidingslocaties. 

Foto: Vidoto
'De SP heeft altijd gestaan voor goede sociale en betaalbare huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Daar is een enorm tekort aan in Duiven waardoor het voor starters en jonge gezinnen haast onmogelijk is om een woning te krijgen in Duiven. Ook stagneert de doorstroming van ouderen die kleiner willen wonen omdat zij te weinig aanbod zien en houden zij een woning bezet die anders naar een jong gezin had gekund. Mede hierdoor vergrijst onze gemeente, vertrekken onze jongeren naar omliggende gemeenten en dreigen allerlei voorzieningen zoals  bijvoorbeeld basisscholen, sportverenigingen en buurthuizen te verdwijnen. Om dit een halt toe te roepen en een vitale samenleving te behouden staan wij achter het raadsvoorstel waaraan wij, als SP, hebben kunnen meeschrijven', aldus Carlo.

Alle beoogde voorgestelde woningbouwlocaties hebben zo hun voors en tegens. De drie woningbouwlocaties kunnen snel in kaart worden gebracht en zijn relatief snel te onwikkelen. Maar er kleven ook bezwaren aan deze locaties; zo zijn er bezwaren van omwonenden die zich zorgen maken over een juiste inpassing van de woningen in het landelijk gebied en verlies van uitzicht, zijn er mogelijk ontsluitingsproblemen en geluidsoverlast en is er sprake van stankoverlast van de varkenshouderij in de buurt van de 'Plakse Weide'.

De SP is van mening dat er alles aan gedaan is om onze inwoners te betrekken bij de besluitvorming. Er zijn voorlichtings en inspraakavonden gehouden, zijn inwoners uitgenodigd om bij politieke avonden aanwezig te zijn en hebben zij ruime mogelijkheden gekregen om tijdens deze politieke avonden mee te praten. Ook zijn diverse bewonersplatforms bij de SP-fractie op bezoek geweest om hun zorgen en ideeen onder de aandacht te brengen. De inbreng van onze inwoners heeft de SP altijd meegewogen in haar overwegingen over de voorgestelde uitbreiding woningbouwlocaties en heeft hun zorgen rondom inpassing, ontsluiting en stankoverlast menigmaal tijdens de debatten onder de aandacht gebracht.

De SP vindt het belangrijk dat onze inwoners in de verdere ontwikkeling van de woningbouwplannen meegenomen en actief bevraagd worden naar hun meningen en ideeen. Alleen hierdoor kunnen we als gemeente draagvlak bewerkstelligen en verder bouwen aan onze prachtige gemeente. Onze raadsleden zullen hiervoor, bij de verdere behandeling van de uitbreiding woningbouwlocaties, voortdurend aandacht voor blijven vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier