h

SP motie unaniem aangenomen

21 juli 2021

SP motie unaniem aangenomen

Foto: Pixabay

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota is een SP motie voor de terugkeer van de gemeentelijke publicaties in de Duivenpost unaniem aangenomen. Daarnaast zijn ook twee moties unaniem aangenomen waarvan de SP mede-indiener was.

De voorjaarsnota van 2021 is compleet anders als die van vorig jaar. Kampten we vorig jaar nog met ernstige financiele tekorten en moest er flink bezuinigd worden, dit jaar bleek dat we, mede dankzij meevallers in grondverkoop en financiele bijdragen van de rijksoverheid, ruim acht ton over hebben gehouden. En daarnaast lijkt het erop dat de gemeente vanaf 2023 een positieve begroting kan presenteren.

De bespreking van de voorjaarsnota wordt altijd vooraf gegaan door de politieke beschouwingen waarin partijen ook hun eigen wensen voor de toekomst kunnen aangeven. De SP heeft in haar politieke beschouwing vooral aandacht gevraagd voor de communicatie, maatwerk in het sociale domein en de woningbouwopgave.

De SP heeft het afgelopen jaar veel klachten gehad over het wegbezuinignen van de gemeentelijke informatie in de Duivenpost, het zogenaamde 'Informeel' waarin gemeentelijke informatie op een begrijpelijke manier gepresenteerd werd en voorgenomen besluiten tijdig aangekondigd werden. Veel mensen misten deze informatie en voelden zich veelal overvallen door de besluitvorming. Dit was voor de SP aanleiding om een motie in te dienen om deze bezuiniging weer terug te draaien en de informatievoorziening weer terug te brengen naar het niveau van voor 7 juli 2020.

Daarnaast heeft de SP twee andere moties mede-ingediend, een motie om de voorgenomen bezuiniging op de brandweerzorg ongedaan te laten maken en de andere motie voor een zelfbewoningplicht bij aankoop van een huis om speculatie tegen te gaan. Deze zijn beide ook unaniem aangenomen.

De SP kijkt terug op een succesvolle bespreking van de voorjaarsnota en gaat nu genieten van een welverdiende rust na een zeer hectische raadsperiode.

Reactie toevoegen

U bent hier