h

JACQUES NIEDERER WORDT WAARNEMEND BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE DUIVEN

1 november 2019

JACQUES NIEDERER WORDT WAARNEMEND BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE DUIVEN

Foto: Fotograaf Provinciale staten Gelderland

Mr. Jacques Niederer is vandaag door de commissaris van de Koning, John Berends, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Duiven. Hij vervangt vanaf zondag 1 december 2019 de heer drs. H.B.I. de Lange.

Foto: Fotograaf Provinciale Staten Gelderland
Jacques Niederer (59 jaar, lid van de VVD, wonende in Bergen op Zoom) is na 8 jaar afgelopen oktober gestopt als burgemeester van de gemeente Roosendaal. Daarvoor was hij respectievelijk 6 jaar burgemeester van de gemeente Weert, 3 jaar wethouder in de gemeente Breda en 4 jaar Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Rik de Lange wordt met ingang van 1 december 2019 op zijn eigen verzoek eervol ontheven van het burgemeestersambt van de gemeente Duiven. John Berends heeft daarom in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Duiven besloten om een waarnemend burgemeester te benoemen.

Foto: Fotograaf Provinciale Staten Gelderland
Een delegatie van de gemeenteraad (waaronder fractievoorzitters, een wethouder en de griffier) heeft vandaag positief gereageerd op de voordracht van Jacques Niederer. De commissaris van de Koning heeft hem vervolgens benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Duiven per 1 december 2019.

De procedure voor een kroonbenoemde burgemeester in de gemeente Duiven is al in gang gezet, de verwachting is dat de raad eind december de nieuw voor te dragen burgemeester bekend maakt en dat deze begin maart zal worden geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Duiven.

Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.

De SP afdeling Duiven wenst onze nieuwe waarnemend burgemeester heel veel succes met het vervullen van deze eervolle maar ook moeilijke taak.

Reactie toevoegen

U bent hier