h

Gemeente maakt eindelijk werk van illegale huisvesting arbeidsmigranten

14 maart 2020

Gemeente maakt eindelijk werk van illegale huisvesting arbeidsmigranten

Op 3 september 2019 spraken bezorgde inwoners de raad toe over de huisvesting van arbeidsmigranten in eengezinswoningen in diverse wijken in onze gemeente. Naast illegale verhuur, uitbuiting en overlast door het komen en gaan van huurders vinden zij het ook onrechtvaardig voor woningzoekenden die hierdoor minder kans krijgen op de woningmarkt. Dit was reden voor de SP om dit, samen met de VVD, op de agenda te zetten van de politieke agenda. En met succes want inmiddels hebben de eerste pandeigenaren deze maand dwangsommen opgelegd gekregen vanwege illegale bewoning.

Op 29 oktober j.l. is er op de politieke avond uitgebreid gesproken over de problematiek van de arbiedsmigranten in onze gemeente. Het college bij monde van voormalig burgemeester Rik de Lange heeft samen met de bezorgde inwoners, raadsleden en handhavingsmedewerkers het probleem in kaart gebracht. Tijdens deze avond heeft burgemeester aangegeven dat er snel werk van gemaakt zou worden om de illegale bewoning aan banden te leggen want in Duiven mag er geen kamerverhuur plaatsvinden in woningen. Woningen mogen alleen bewoond worden door huishoudens die in gezinsverband wonen.

Naast de illegale bewoning van de woningen waar soms meer dan zeven arbeidsmigranten wonen tegen woekerhuurprijzen, de overlast voor de buurt en het bezet houden van woningen die anders voor woningzoekenden in aanmerking zouden komen maakt de SP zich ook druk over de uitbuiting van deze arbeidsmigranten. Zij zijn ook slachtoffer van de bedrijven die hen voor weinig geld inhuren en pandeigenaren  die enorme huurprijzen vragen voor een kamertje. Zij hebben immers geen keus.

De SP is blij dat op mede op initiatief van onze partij er eindelijk werk gemaakt wordt van deze illegale praktijken en hoopt dat er meer dwangsommen wordt opgelegd aan pandeigenaren die zich hier schuldig aanmaken. En tegelijkertijd roepen wij het college op om te kijken of er mogelijkheden zijn om arbeidsmigranten op een fatsoenlijke en eerlijke manier te huisvesten want we kunnen inmiddels niet meer zonder deze waardevolle krachten!

Meer over arbeidsmigranten:

Standpunt SP

Onderzoek SP

SP Gelderland

De Gelderlander over arbeidsmigranten in Duiven

Reactie toevoegen

U bent hier