h

SP en GL; 'ga aan de slag met het toevoegen van meer betaalbare huurwoningen en koopwoningen in Duiven, Groessen en Loo'

7 mei 2019

SP en GL; 'ga aan de slag met het toevoegen van meer betaalbare huurwoningen en koopwoningen in Duiven, Groessen en Loo'

Foto: SP

Met deze titel heeft de SP en GroenLinks een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 7 mei. Hoewel er vanuit de inwoners en de politiek regelmatig geluiden te horen zijn om te komen tot snellere bouw van betaalbare huur en koopwoningen mocht deze motie helaas niet rekenen op een meerderheid van de raad.

Het huidige woningbouwprogramma voorziet in de ogen van de SP en GroenLinks te weinig in de behoeften die er leven in de samenleving. Er bestaan lange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen en worden er te weinig betaalbare koopwoningen gebouwd. Onze dorpen zien jongeren en starters wegtrekken naar gemeenten om ons heen waardoor er in de kernen een toenemende mate van vergrijzing te zien is, ouderen kunnen, vanwege de hoge huren en koopprijzen, veelal niet doorstromen naar woningen die meer voor hen geschikt zijn en blijven zitten in hun huidige eengezinswoningen.

Tijdens de politieke avonden en raadsvergaderingen, waar het woningbouwprogramma van onze gemeente besproken is, hebben inwoners en een aantal politieke partijen, zoals de SP en GroenLinks, al eerder hun zorgen hierover geuit. Vooral inwoners uit Groessen en Loo zien hun kernen ernstig vergrijzen waardoor voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het voorbestaan van basisscholen, in gevaar komen.

De jongeren en starters uit Duiven, Groessen en Loo willen het liefst hun leven opbouwen in hun eigen vertrouwde omgeving maar er is te weinig aanbod van betaalbare huur en koopwoningen. In het huidige woningbouwprogramma wordt meer nadruk gelegd op middelde en dure koopwoningen en dat is precies waar de schoen wringt. Starters, jongeren en veel ouderen kunnen die niet betalen!

Met deze motie wilde SP en GroenLinks meer betaalbare huur en koopwoningen opgenomen zien in het huidige woningbouwprogramma, woningcorporaties Vivare en Woonzorg ruimte te geven om te komen tot meer sociale woningbouw en werd opgeroepen creatiever te zijn in het bedenken van oplossingen om te komen tot snellere bouw. Helaas wil de meerderheid van de raad toch weer onderzoeken afwachten waardoor er weer meer vertraging optreedt, iets wat in onze ogen absoluut niet wenselijk is.

Hoewel er geen meerderheid in de raad is hopen de SP en GroenLinks met deze motie toch de urgentie aangegeven te hebben om te komen tot een versnelde bouw van betaalbare huur en koopwoningen. Dit hadden de meeste partijen namelijk ook beloofd in hun verkiezingsprogramma's en is opgeschreven in het 'raadsprogramma', die door zes van de acht partijen ondertekend is.

Ingediende motie is hier ter lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier