h
22 maart 2018

SP stemmers bedankt!

Foto: SP

De SP blijft stabiel met 3 zetels en laat hiermee zien dat de SP een partij is die ertoe doet in Duiven. Met de verdubbeling van GroenLinks, die van 1 naar 2 zetels is gegaan en de zetel van de PvdA, is links in Duiven groter geworden. En dat is goed nieuws voor de bewoners van onze gemeente want een krachtig links blok maakt Duiven socialer, duurzamer en beter!

Lees verder
18 maart 2018

Wethouder gaat op aandringen SP parkeerprobleem Mesdagstaat aanpakken!

Tijdens de raadsvergadering heeft de SP de parkeerproblemen aangekaart die spelen in de Mesdagstraat. Wethouder Spaargaren wist van deze problemen maar gaat nu, op aandringen van de SP, er echt werk van maken.

Lees verder
8 maart 2018

Rabobank blijft bij voornemen om vestiging Duiven te sluiten!

Foto: SP

De Rabobank Arnhem en omstreken is, ondanks bezwaren van de Duivense ouderenbonden, burgemeester R. de Lange en de SP, niet van plan om af te zien van de sluiting van vestiging Duiven. Inmiddels is de vestiging gesloten en moeten de klanten naar Zevenaar wanneer zij bankzaken willen regelen. 

Lees verder
27 februari 2018

Kom ook naar inloopdag en maak kennis met de Duivense politiek!

Foto: SP

Op zaterdag 10 maart a.s. wordt er op initiatief van SP Duiven een inloopdag georganiseerd waaraan alle politieke partijen van onze gemeente deelnemen. Tijdens deze inloopdag kunnen de inwoners van Duiven, Groessen en Loo kennismaken met de lijsttrekkers, kandidaatsraadsleden en vrijwilligers van de SP, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, Lokaal Alternatief, D66 en Pro Duiven. De inloopdag vindt plaats in De Elshof Passage. 

Lees verder
18 februari 2018

Weinig vochtproblemen in Mesdagstraat en Witsenstraat in Duiven-west

Afgelopen zaterdag, 17 februari, deed SP Duiven onderzoek naar vochtproblemen in de Mesdagstraat en Witsenstraat. Dit naar aanleiding van klachten die de SP ontvangen had. De bewoners ervaren minder vochtproblemen maar vooral parkeerproblemen (Mesdagstraat) en afvalproblemen in de plantsoenen (Witsenstraat) .

Lees verder
13 februari 2018

SP doet opnieuw onderzoek naar vochtproblematiek in Duiven-west

Foto: Gerard Wassing

Op zaterdag, 17 februari a.s., gaat SP Duiven de bewoners van de huurhuizen in de Mesdagstraat en Witsenstraat in Duiven-west bezoeken. Aanleiding hiervoor zijn klachten over vochtproblemen en schimmelvorming in de woningen in deze straten.

Lees verder
8 februari 2018

Rabobank Arnhem en omstreken wil in gesprek met SP!

Foto: SP

De Rabobank schrijft dit in reactie op de brief van de SP waarin zij vraagt af te zien van de sluiting van de  Duivense Rabobank vestiging per 1 maart a.s. Naast een gesprek met SP Duiven gaat de Rabobank ook in gesprek met onze burgemeester Rik de Lange.

Lees verder
2 februari 2018

SP dient samen met CDA, D66 en PvdA initiatiefvoorstel voor extra woningbouw

Het is voor starters en ouderen in onze gemeente steeds lastiger om aan goede, betaalbare en duurzame woningen te komen. De gemeenteraad heeft in mei 2017, op initiatief van de SP en CDA, hiervoor een woonvisie en woonagenda vastgesteld maar het college heeft hier tot nu toe geen prioriteit aan gegegeven. Met dit initiatiefvoorstel dwingt de SP, het CDA, de PvdA en D66 het college voor een spoedige bespreking van het voorstel en te komen tot versnelde woningbouw. Op 27 februari a.s. wordt het initiatiefvoorstel behandeld.

Lees verder
1 februari 2018

SP Duiven vraagt Rabobank af te zien van sluiting

Foto: SP

De SP heeft middels een brief aan de directie van Rabobank Arnhem en omstreken gevraagd om de voorgenomen sluiting van Rabobank vestiging Duiven ongedaan te maken. De strekking van de brief is hieronder te lezen.

Lees verder
30 januari 2018

SP steunt protest ouderenbonden tegen sluiting RABObank

Foto: SP

Met verbijstering en teleurstelling hebben, veelal oudere, klanten van de Rabobank kennis genomen op de voorgenomen sluiting van de Rabobank vestiging in Duiven per 1 maart a.s. De SP ziet in de sluiting een verdere afname van het voorzieningenniveau in onze gemeente waarvan vooral ouderen de dupe zullen zijn. Ouderen zijn vaak minder goed bedreven in automatisering en internetbankieren en afhankelijk voor hun bankzaken van hun vertrouwde bank om de hoek. De SP is voornemens opheldering te vragen aan Rabobank Arnhem en omstreken.

Lees verder

Pagina's